banner

Điều khoản sử dụng

Khi có nhu cầu đăng tin trên trang web dackhukinhtevanphong.vn, Quý khách cần tuân thủ một số điều khoản cơ bản sau đây:

I- ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Quý khách có quyền đăng tin quảng cáo rao vặt miễn phí về các sản phẩm bất động sản.

Điều 2: Nội dung tin quảng cáo rao vặt phải phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: Khi đăng tin, quý khách phải điền đầy đủ, chính xác nội dung và thông tin liên hệ theo mẫu biểu có sẵn.

Điều 4: Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, tính trung thực của mẩu tin rao vặt.

Điều 5: Trước khi đăng tin, quý khách phải có trách nhiệm đọc rõ và hiểu chính xác các nội dung trong “Điều khoản” này.

II- QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐĂNG TIN

Điều 1: Được đăng ký thành viên miễn phí

Điều 2: Được đăng tin miễn phí không giới hạn số lượng tin đăng, ngày đăng tin.

Điều 3: Được cung cấp các công cụ để chỉnh sửa, xóa tin, cập nhật tin đăng.

Điều 4: Được upload ảnh giới thiệu với định dạng jpg, png.

Điều 5: Chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung tin đăng.

Điều 6: Chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp, khiếu nại từ phía người sử dụng.

Điều 7: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung tin đăng

Điều 8: Thực hiện đúng theo các hướng dẫn về quy trình đăng tin

III- QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Điều 1: Có quyền xóa không báo trước các tin đăng vi phạm pháp luật Việt Nam

Điều 2: Có quyền chỉnh sửa tin đăng cho phù hợp với cấu trúc và quy định đăng tin

Điều 3: Có quyền khóa tài khoản đối với người đăng tin cố tình vi phạm các quy định

Điều 4: Có quyền lưu trữ hoặc loại bỏ tin đăng cũ, tin quá hạn không cần báo trước

Điều 5: Đảm bảo duy trì hệ thống hoạt động ổn định, khắc phục các sự cố xảy ra

Điều 6: Xuất bản tin đăng khi các tin đó đúng với quy định đăng tin

Điều 7: Có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong nội dung quy định này.

BQT Đặc Khu Kinh Tế Vân Phong

Tìm kiếm bất động sản

Đã có hơn 101 sản phẩm bất động sản